Racionális vita

Racionális vita

A racionális vita

Minden verbális konfliktusszituáció nevezhető vitának, még a mindennapi veszekedések is. Különbséget az egyes viták között a vita kiinduló konfliktusa, célja, és a vita során alkalmazott eszközök alapján tudunk tenni. Mi az MCC Vitaakadémiáján a racionális vita módszertanára alapozzuk a képzésünket. A képzés alatt a racionális vitázás szabályozott keretek között zajlik, sorsolt szerepekkel. Kiinduló konfliktusa a véleménykülönbség. Ideális esetben a célja egy adott témán belül az igazság kiderítése, a helyes álláspont megtalálása. A tantermi oktatás során alkalmazott viták során ez a bírók elismerésének elnyerésével egészül ki, azonban ehhez továbbra is a racionális vita eszköztárára van szükség. Módszertanilag ehhez csak a bizonyítást és a kritikát lehet felhasználni, logikusan felépített érvek segítségével. A racionális vita használatával alapvető célunk, hogy a vitázók érvelési és vitázási kézségei fejlődjenek, és megtanulják az erős érvek és cáfolatok felépítését és alkalmazását. Mindezen túl a racionális vita olyan alapvető készségek fejlődését is szolgálja, melyek mindennapi életünk során is hasznunkra válnak. Ilyenek a kommunikációs és meggyőzési készségek, valamint az analitikus és kritikai gondolkodás.