Stáb

Stáb

Surjányi Fanni
Surjányi Fanni
Vitaakadémia szakmai igazgató
Barbarics Péter
Vitaakadémia programvezető
Szemere Alexandra
Szemere Alexandra
Vitaoktató
Kiss Zsombor
Kiss Zsombor
Kutató
Tenczer Ádám
Kutató gyakornok
Virágos Gergő
Vitaakadémia gyakornok
Lanku Máté
Lanku Máté
Szakmai munkatárs
Surjányi Fanni
Surjányi Fanni
Vitaakadémia szakmai igazgató

Az MCC-ben, amely mind a szorgalmas munkával szerzett érdemet, mind a nyílt, tabuk nélküli szakmai párbeszédet alapértékének vallja, már diákként otthonra leltem. Örülök, hogy a gimnáziumi éveim óta szerzett hazai és nemzetközi vitázói tapasztalataim a Collegium több képzésébe is beforgathatom, valamint hogy 2019-ben Szemere Szandival elindíthattam a széles közönség számára nyitott MCC Vitaakadémia posztgraduális képzési programot, amely azóta Kárpát-medencei szintű vitaoktató központtá növekedett.

Korábban az MCC első két nagyszabású nemzetközi konferenciája, az MCC Budapest Summit on Migration és a 2019-es London Summit megszervezéséért feleltem, majd egy értékalapú, szabadon vizsgálódó kutatócsoportot állítottam föl és vezettem. Előtte politikai kommunikációs munkakörben dolgoztam, ill. a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén kutattam tartalékos századosként. Az ELTE nemzetközi tanulmányok és hebraisztika szakán tanultam; szenvedélyem a közel-keleti geopolitika, az izraeli politika, továbbá a nacionalizmuselméletek és a posztnacionalista modern politikai filozófiák vizsgálata.

 

Barbarics Péter
Vitaakadémia programvezető

2021 tavaszán csatlakoztam az MCC Vitaakadémia csapatához és azonnal magával ragadott a racionális vitázás világa, ill. a munkatársak eziránti lelkesedése. Eddigi munkáim során is mindig fókuszban volt a fiatalság és a jövő generációinak fejlődésébe történő befektetés. Megtisztelő egy olyan programnak a részese lenni, amelynek az egyik legfőbb célja, hogy Kárpát-medence szerte terjessze a vitakultúrát.
A Vitaakadémia programvezetőjeként fontosnak látom egy olyan egységes programnak a kialakítását és működtetését, amely amellett, hogy korosztályokat és földrajzi távolságokat áthidalva fejleszti a személyes készségeket, olyan tudást is átad, amit nem csak az MCC szakterületein belül lehet hasznosítani, hanem az élet bármely területén alkalmas a közösségépítésre; határon innen és túl.

Szemere Alexandra
Szemere Alexandra
Vitaoktató

Szemere Alexandra vagyok, az MCC Vitaakadémia oktatója. 2014 óta tanítok érveléstechnikát, meggyőzéstechnikát és szociálpszichológiát felsőoktatásban.
A vita műfajaival, valamint a vitázás módszertanával az érvelés- és meggyőzéstechnika oktatása során ismerkedtem meg, és azóta is elkötelezett híve vagyok a módszer oktatásának, hiszen remekül fejleszti többek között a kritikai gondolkodást, a lényeglátást, kommunikációs készségeket és a vitakultúrát is.
Feladataim közé tartozik az érveléstechnikát és vitamódszertant oktató programok megtervezése és megvalósítása, az ehhez kapcsolódó oktatási anyagok fejlesztése és a leendő vitaoktatók, illetve az MCC-s diákok mentorálása.
Az oktatás mellett kutatásokat végzek az oktatásfejlesztés területén: a különböző játékok, vitajátékok és vitaformátumok alkalmazhatóságát és motiváló erejét vizsgálom a vita, ill. az érvelés- és meggyőzéstechnika oktatásában.

Kiss Zsombor
Kiss Zsombor
Kutató

Az MCC Vitaakadémia Szakmai Igazgatóságán vagyok kutató. Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán folytattam, mesterszakos szakirányom a modern magyar történelem volt. Tanulmányaimat abszolváltam, a szakdolgozat és az államvizsga letétele van még hátra ahhoz, hogy hivatalosan is történésszé váljak.
A vitázás világával az MCC-ben ismerkedtem meg, és azonnal magával ragadott. A Vitaakadémia 2019/2020-as évfolyamán váltam vitavezetővé, és amikor lehetőség nyílt rá, hogy a Vitaakadémia céljait segítsem munkámmal, nem haboztam. Feladataim elsősorban a Vitaakadémia szellemi hátterének a támogatására és erősítésére irányulnak, tananyagfejlesztéssel, szakmai cikkek írásával. Mindemellett vitavezetőként a gyakorlati oktatásban is részt veszek.

Tenczer Ádám
Kutató gyakornok

Az MCC kutató gyakornokaként részmunkaidőben segítem a szervezet munkáját, mely elsősorban a Vitaakadémia szakmai blogjára való publikálást (Polémia blog) és annak szerkesztését, valamint a szakmai háttéranyagok rendszerezését jelenti. Ezek mellett természetesen a Vitaakadémia napi munkáját is igyekszem támogatni.

2020 nyarán kapcsolódtam be a Külügyi és Külgazdasági Intézet gyakornoki programjába, ahol kutatási asszisztensként tevékenykedtem ez év végéig. Ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének voltam a demonstrátora a 2020/2021-es tanévben.

Alapszakos diplomámat, 2019-ben az ELTE Bölcsészettudományi karának történelem BA képzésén szereztem, ahol elvégeztem egyben a filozófia minort is. Ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok mesterképzésén vettem részt, ahol 2021. júniusában szereztem oklevelet, Európai Unió szakirányon. Jelenleg a BCE Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolájának elsőéves doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatási területem a nemzetközi politikaelmélethez fog kapcsolódni, melyen belül (vélhetően) az angol iskola és a nemzetközi társadalom koncepciói fogják a disszertációm jelentős részét kitenni.

Virágos Gergő
Vitaakadémia gyakornok

Idén ősszel kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási és menedzsment alapszakán, ezzel egyidejűleg pedig felvételt nyertem az MCC Vitaakadémia gyakornoki pozíciójára is.
A racionális vita már kiskorom óta szerves részét képezi az életemnek, elsősorban a szülővárosomban, Salgótarjánban megszervezett különböző projektjek révén, melyekben megtanultam a csapatszervezés, együttműködés, kutatás és tervezés, illetve a disputa alapjait is.
A racionális vitát nem csak önkifejezésnek vagy saját véleményem kifejtésére alkalmas eszköznek tartom, hanem remek lehetőségnek arra is, amelynek segítségével jobban megérthetem a körülöttem zajló eseményeket és jobban megismerhetem a többi embert, a mindenkori vitapartneremet.
A tanulás és munka mellett természetesen szakítok időt a hobbijaimra is, melyek közül - a síelés mellett - az ultrafutás és a fotózás a kedvenceim

Lanku Máté
Lanku Máté
Szakmai munkatárs

Felsőfokú tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen végeztem, pszichológia szakon. Fontos számomra a társadalmi felelősségvállalás és az a szellemiség, hogy képesek legyünk hatékonyan tenni a saját környezetünk fejlődéséért. Ez utóbbi szorosan csatlakozik az MCC Vitaakadémiájának missziójához, miszerint kiemelt fontosságú a párbeszédkultúra fejlesztése hazánkban és ennek egyik leghatékonyabb útja, a mikroközösségek művelésén keresztül vezet.

Találkozásomat a racionális vita művészetével az MCC-nek köszönhetem. A Vitaakadémia első évfolyamának voltam résztvevője. A későbbiekben mentorként és vitavezetőként segíthettem a Vitaakadémia szakmai közösségének munkáját.
Örömmel hallgatok vagy veszek részt vitákban az alábbi témakörökben: pszichológia, irodalom, filozófia, közélet.