Történetünk

Történetünk

Történetünk

Az MCC 25 éves fennállása óta kezdetektől ösztönözte a gyümölcsöző, nyílt vitákat és biztosított érveléstechnika és logika oktatást diákjai számára. Tulajdonképpen a racionális vita oktatása és az érveléstechnikai készségek átadása a Collegium tudományterületeken átívelő tehetséggondozó munkájának alappillére, amelyre az intézmény azóta is nagy hangsúlyt fektet és a képzései során alapoz.

Az MCC az elmúlt negyed évszázad alatt számtalan közéleti vitát rendezett meg a hazai, ill. nemzetközi akadémiai, szakmai és közélet meghatározó szereplőivel. Emellett az elsőéves egyetemistáknak szóló Junior Programban a szakma nagyjai, mint Dr. Margitay Tihamér, egyetemi tanár (a logika és az érveléstechnika világában alapműnek számító Az érvelés mestersége című kötet szerzője), majd Dr. Tanács János, egyetemi docens oktatott logikát évtizedeken át, később a Középiskolás Program, utána pedig a felsőtagozatosokat megszólító Fiatal Tehetség Program diákjai is részesültek az adott korosztály igényeihez szabott érveléstechnikai alapozó képzésekből.

A Collegium széles körű képzési palettáján belül azóta is szinte minden programnak része az alapvető retorikai, logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadása felsőtagozatos kortól kezdve a középiskolás és egyetemista programokon át egészen a posztgraduális képzésekig.

2019

2019-ben elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy az intézményünk falai között évtizedek alatt felgyülemlett szaktudást szélesebb körben is kamatoztassuk. Emiatt döntöttünk úgy, hogy elindítjuk egyéves posztgraduális Vitavezető képzésünket, melynek révén megnyitottuk a lehetőséget minden érdeklődő előtt, hogy először elsajátítsák az érvelés és a vitázás alapjait, majd képesek legyenek gyakorlati és elméleti tudásukat tovább is adni kisközösségeikben, saját maguk által szervezett vitafórumokon, ily módon biztosítva a színvonalas vitakultúra sporadikus, széles körű terjedését.

2020

Az MCC 2020 májusától induló dianmikus bővülése a Vitaakadémia által nyújtott lehetőségek kereteit is kiszélesítette: 2021-ben kibővült csapattal már a negyedik Vitavezető évfolyam képzését kezdjük meg, továbbá elindítjuk a végzett vitavezetőket váró Vitatréner képzésünket is. Budapesten kívül az MCC 5 további magyarországi egyetemi központjában szervezünk logikaoktatást a Collegium juniorai számára, ill. kárpát-medencei szintű vitaklub-hálózatot építünk középiskolás és egyetemi diákjaink, ill. a külső érdeklődők számára. A budapesti Egyetemi Program diákjainak mentorálást és szakmai segítséget biztosítunk az MCC magyar nyelvű középiskolai vitaversenyének és angol nyelvű brit parlamenti tournamentjének megszervezéséhez, továbbá kiválogatjuk és felkészítjük az MCC nemzetközi vitaversenyeken induló csapatait. Hazai és nemzetközi előadókkal angolszász mintára nyilvános vitaesteket szervezünk, ill. a Corvinák Polémia alblogján aktuális témákat dolgozunk fel érvelő cikkek formájában. Vitavezetőink számára kézikönyvet készítünk a vitázás, továbbá a viták megszervezésének, levezetésének és értékelésének alapjairól, amelyet más érdeklődők is bátran forgathatnak majd. Egy szó mint száz: Kárpát-medencei vitaképző központtá növekedtünk.

Ha elkötelezett vagy a vitakultúra fejlesztése iránt és csatlakoznál valamelyik programunkhoz vagy csapatunkhoz, jelentkezz, ill. keress bennünket a vitaakademia@mcc.hu címen!