Stáb

Stáb

Dr. Fekete Sándor
Senior vitaoktató
Szabó Anna
szakmai munkatárs
Barbarics Péter
Vitaakadémia megbízott igazgató
Szemere Alexandra
Szemere Alexandra
Vitaoktató
Kiss Zsombor
Kiss Zsombor
Kutató
Dr. Fekete Sándor
Senior vitaoktató

Felsőfokú tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, 8 év alatt magyar nyelv és irodalom, filozófia, politológia és a középiskolai tanári diplomával gazdagodtam. Ugyanitt szereztem meg a PhD (doktori) fokozatomat is 2017-ben. 2005 óta tanítok politológus egyetemi hallgatókat, elsősorban eszmetörténeti, politikai filozófiai, politikai kommunikációs és érveléstechnikai kurzusokat tartok.

2021-ben kaptam felkérést az MCC-ben való oktatásra, s 2022 elejétől erősítem a Vitaakadémia remek csapatát. Szívesen tanítok logikát és érveléstechnikát, részt vállalok a képzéseink tananyagából, de ma már egy vitán is komfortosan érzem magam. A „senior” jelző nem a koromat, sokkal inkább a hosszú évek alatt megszerzett tanítási tapasztalatomat tükrözi vissza.

Teljes mértékben azonosulni tudok a Vitaakadémia küldetésével, hiszek abban, hogy az ügy és lelkes közösségünk egyaránt sikerre van ítélve!

Szabó Anna
szakmai munkatárs

Szívügyem, hogy az emberek ne csak hasznos, de élvezetes időtöltésként éljék meg a vitázást. A vita egy közösségi élmény, ezért is foglalkozom az MCC Vitaklubhálózat koordinálásával. Vitamentorként a legfőbb célom, hogy minél több ember számára lehetőséget teremtsek arra, hogy kipróbálja és megtalálja magát a formális vita világában.   

Barbarics Péter
Vitaakadémia megbízott igazgató

2021 tavaszán csatlakoztam az MCC Vitaakadémia csapatához és azonnal magával ragadott a racionális vitázás világa, ill. a munkatársak eziránti lelkesedése. Eddigi munkáim során is mindig fókuszban volt a fiatalság és a jövő generációinak fejlődésébe történő befektetés. Megtisztelő egy olyan programnak a részese lenni, amelynek az egyik legfőbb célja, hogy Kárpát-medence szerte terjessze a vitakultúrát.
A Vitaakadémia programvezetőjeként fontosnak látom egy olyan egységes programnak a kialakítását és működtetését, amely amellett, hogy korosztályokat és földrajzi távolságokat áthidalva fejleszti a személyes készségeket, olyan tudást is átad, amit nem csak az MCC szakterületein belül lehet hasznosítani, hanem az élet bármely területén alkalmas a közösségépítésre; határon innen és túl.

Szemere Alexandra
Szemere Alexandra
Vitaoktató

Szemere Alexandra vagyok, az MCC Vitaakadémia oktatója. 2014 óta tanítok érveléstechnikát, meggyőzéstechnikát és szociálpszichológiát felsőoktatásban.
A vita műfajaival, valamint a vitázás módszertanával az érvelés- és meggyőzéstechnika oktatása során ismerkedtem meg, és azóta is elkötelezett híve vagyok a módszer oktatásának, hiszen remekül fejleszti többek között a kritikai gondolkodást, a lényeglátást, kommunikációs készségeket és a vitakultúrát is.
Feladataim közé tartozik az érveléstechnikát és vitamódszertant oktató programok megtervezése és megvalósítása, az ehhez kapcsolódó oktatási anyagok fejlesztése és a leendő vitaoktatók, illetve az MCC-s diákok mentorálása.
Az oktatás mellett kutatásokat végzek az oktatásfejlesztés területén: a különböző játékok, vitajátékok és vitaformátumok alkalmazhatóságát és motiváló erejét vizsgálom a vita, ill. az érvelés- és meggyőzéstechnika oktatásában.

Kiss Zsombor
Kiss Zsombor
Kutató

Az MCC Vitaakadémia Szakmai Igazgatóságán vagyok kutató. Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán folytattam, mesterszakos szakirányom a modern magyar történelem volt. Tanulmányaimat abszolváltam, a szakdolgozat és az államvizsga letétele van még hátra ahhoz, hogy hivatalosan is történésszé váljak.
A vitázás világával az MCC-ben ismerkedtem meg, és azonnal magával ragadott. A Vitaakadémia 2019/2020-as évfolyamán váltam vitavezetővé, és amikor lehetőség nyílt rá, hogy a Vitaakadémia céljait segítsem munkámmal, nem haboztam. Feladataim elsősorban a Vitaakadémia szellemi hátterének a támogatására és erősítésére irányulnak, tananyagfejlesztéssel, szakmai cikkek írásával. Mindemellett vitavezetőként a gyakorlati oktatásban is részt veszek.