MCC Vitaakadémia – üdvözlet a webhelyen!

 

A Mathias Corvinus Collegium felvételt hirdet MCC Vitaakadémia elnevezésű, frissen induló kiscsoportos tréningprogramjára mindazoknak, akik betöltötték a tizennyolcadik életévüket, személyes mentorálás mellett szeretnék fejleszteni a retorikai képességeiket és a logikai gondolkodásukat, továbbá motivációt éreznek magukban a vitakultúra művelésére és terjesztésére. Térítésmentes képzésünkön szívesen fogadjuk többek között jelenlegi és leendő tanárok, diákkörök, kultúregyletek és ifjúsági szervezetek tagjai, diákönkormányzatok képviselői, valamint helyi önkormányzatok ifjúsági ügyekért felelős kollégái részvételét az egész Kárpát-medencéből. A program koordinációjáért a Collegium idén nyáron alakult interdiszciplináris kutatóintézete, az MCC Research felel.  

A jelentkezés határideje:
2019. november 13., szerda 23:59

Vitatréningünkre az online regisztrációs űrlap kitöltésével és szakmai önéletrajz, illetve a kitöltött kérdőív elküldésével lehet a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címre, amelyben a jelentkező bemutatja a képzésen történő részvétellel kapcsolatos motivációját.

Az interaktív tréning során a résztvevők univerzális előadói és elemző készségekkel gyarapodnak, megismerkednek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a meggyőzés alapjairól, és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését, illetve mindezek kipróbálását.

A tréning ütemterve:
I. Képzési hétvége (2019. november 29. – december 1.)
II. Önállóan szervezett vitaalkalmak (2019. december 2. – 2020. május 21.)
III. Kontaktalkalom (2019. február során)
III. Utánkövető hétvége (2020. május 22–24.)

A képzéssel, ill. a felvételivel kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi kérdést a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címre várjuk.

A szervező intézményről további információ a www.mcc.hu oldalon, illetve a Collegium Facebook oldalán található.

 

Jelentkezés

 

MCC Vitaakadémia

Vitatrénerek képzése a Mathias Corvinus Collegium - MCC Research szervezésében


A retorikai, érvelési és vitaismeretek a társadalom többsége számára hasznos eszköztárnak bizonyulnak az élet számos területén, mégis kevesen találkoztak velük akár köz-, akár felsőoktatási éveik alatt. Gondoljunk csak az állásinterjúkra, munkahelyi prezentációkra vagy akár csak egy-egy újságcikk értelmezésére – a strukturált előadásmód, logikus érvelésre való képesség és a kritikai gondolkodás elengedhetetlenek a sikerhez; a jogi, tanári, közéleti… stb. ambíciókat ápolók esetében pedig ez fokozottan így van. A Mathias Corvinus Collegium immáron több mint húszéves pályafutása folyamán mindig nagy hangsúlyt fektetett a demokratikus párbeszédkultúra építésére és a gyümölcsöző, nyílt viták és diskurzusok ösztönzésére.
Széles körű képzési palettánk szinte minden programjának része az alapvető retorikai, logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadása középiskolás kortól kezdve az egyetemista programokon át egészen a posztgraduális képzésekig. Mindemellett elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az intézményünk falai között évtizedek alatt felgyülemlett szaktudást szélesebb körben is kamatoztassuk.


Emiatt döntöttünk úgy, hogy megnyitjuk a lehetőséget minden érdeklődő előtt, hogy először elsajátítsa az érvelés és a vitázás alapjait, majd képes legyen gyakorlati és elméleti tudását tovább is adni kisközösségében, saját maga által szervezett vitafórumokon, ily módon biztosítva a színvonalas vitakultúra sporadikus, széles körű terjedését.
A képzés szerkezete


Az interaktív tréning során a résztvevők megismerkedhetnek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a disputázás alapjairól, és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését, illetve mindezek kipróbálását.

 

A tréning ütemterve:

Képzési hétvége (2019. november 29. – december 1.)
Önállóan szervezett vitaalkalmak (2019. december 2. – 2020. május 21.)
Kontaktalkalom (2020. február hónap során)
Utánkövető hétvége (2020. május 22–24.)

A képzés oktatója Surjányi Fanni (az MCC kutatási igazgatója)  és Szemere Alexandra (a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék oktatója) lesz Tanács János (a Neumann János Egyetem egyetemi docense és tanszékvezetője) szakmai felügyelete alatt. A képzés helyszínéül a Mathias Corvinus Collegium épülete szolgál.


A képzési hétvégét követően – 2019. december 2. – 2020. május 21. között – a leendő oktatónak önállóan meg kell szerveznie  és le kell bonyolítania legalább három vitaalkalmat. Az önállóan szervezett vitaalkalmak közepette, 2020. februárban sor kerül egy egynapos kontaktalkalomra. A résztvevőknek eddigre már le kell bonyolítaniuk legalább egy vitaalkalmat, amelynek a tapasztalatait ez alkalommal értékelik ki a program oktatóival; értékes útravalóval gyarapodva a további alkalmak megszervezéséhez.


A képzésen résztvevő leendő oktatóknak a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címen folyamatos szakmai konzultációra nyílik lehetőségük az MCC Research munkatársaival.
A félév elteltével, terveink szerint 2020. május 22–24. között egy utánkövető hétvégére kerül sor, ahol a résztvevők prezentálják a megtartott alkalmak eredményeit, az azokon résztvevő vitázók visszajelzéseit, saját tapasztalataikat, különös tekintettel arra, hogy milyen sikerrel építették be a februári kontaktalkalmon megbeszélteket a további vitákon, és a tanulságokat megbeszélik a képzés oktatójával és az MCC munkatársaival.


A követelmények teljesítését követően a résztvevők a Mathias Corvinus Collegium által kiállított oklevelet kapnak arról, hogy sikeresen elvégezték az MCC Vitaakadémiát, és mind a Collegium által szervezett eseményeken, mind azon kívül kamatoztathatják tudásukat.


A szervezők a változás jogát fenntartják.

 

 

 

A Mathias Corvinus Collegium bemutatása


A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996 óta működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt ingyenes, az oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetem végéig. Az intézmény olyan hiánypótló képzéseket is szervez, mint a Roma Tehetség Program, a Női Közéleti Vezetőképző Program és a külhoni politikai iskolák.


Az MCC kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tálentumukat – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével bontakoztathassák ki és kamatoztathassák. Tevékenysége részeként a saját közösségük és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat kívánja képezni. Az MCC emellett egy, a szélesebb közönség számára is elérhető tudásközpontot is működtet. A Collegium tevékenysége ugyanis nem merül ki a képzési programok szervezésében; az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, gyümölcsöző viták és diskurzusok megteremtése mellett.

Ebből adódóan képzési programjai szervezésén túl tevékenységei hangsúlyos részét képezik  konferenciák, beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezése, valamint kötetek szerkesztése és kiadása is. Ennek a missziónak a részeként bontott vitorlát idén augusztusban a Collegium új, „university think tank” jellegű részlege, az MCC Research is, amely az MCC Vitaakadémia szervezőjeként annak szakmai és operatív koordinációjáért felel.


A Collegium interdiszciplináris képzésrendszerét számos sikeres együttműködés kíséri; nemzetközileg elismert vendégelőadói a tudományos élet legkülönbözőbb szegmenseiből érkeznek. Oktatási programjába olyan szaktekintélyek kapcsolódtak már be, mint Maróth Miklós és Romsics Ignác akadémikusok, a néhai John Lukács történészprofesszor, Bagdy Emőke pszichológus vagy Kádár Annamária mesepszichológus.

Jelentkezés