Az egyetlen Kárpát-medencére
is kiterjedő vitaoktató központ

Sajátítsd el az érvelés és a vitázás alapjait
Szakképzett oktatóinkkal komplex és gyakorlatorientált képzés keretében sajátíthatod el az érvelés és a vitázás alapjait.
Szervezz saját vitafórumot, terjeszd a vitakultúrát
Legyél te is része a Kárpát-medencei vitavezető-hálózatunknak, műveld, terjeszd, népszerűsítsd a racionális vita értékteremtő kultúráját.
Fejleszd saját képességeid is
Habár elsődleges cél a közösségi vitakultúra meghonosítása, a vitázás világában való elmélyülés természetesen egyéni eredményekkel is jár, fejleszti az analitikus és kritikai gondolkodásod, valamint kommunikációs képességeidet.
Légy tagja egy pezsgő szellemi közösségnek
A Vitaakadémia nem csupán képzési programokat, hanem egy vibráló és összetartó szellemi közösséget is takar, ahol életre szóló élményekkel és barátságokkal gazdagodhatsz.

Merülj el a vitázás világában az MCC Vitaakadémiával!

A vitázás mind közösségi, mind egyéni szinten rendkívül hasznos. A vitázásban rejlő lehetőségek kiaknázáshoz az MCC Vitaakadémia egyedülálló lehetőség.
Számtalan lehetőség a vitakultúra műveléséhez és terjesztéséhez
A megszerzett tudás gyakorlatba való átültetéséhez a saját közösségeden túl szinte a teljes MCC képzési palettájában lehetőséged adódhat, az országhatáron innen és túl.
Személyes mentorálás
Nekünk valóban számít, hogy a képzéseink egyúttal értékalapú fejlődési lehetőséget is nyújtsanak, ebben számíthatsz segítségnyújtásra és iránymutatásra a személyes mentorodtól.
Szakmai műhely
Folyamatos tananyagfejlesztés, innovatív szemléletű oktatóanyagok, és publikációk segítik, hogy naprakész maradj a disputa világában.

Mi folyik most a Vitaakadémián?

Az MCC nagyarányú terjeszkedésével párhuzamosan a Vitaakadémia
tevékenysége is sokoldalúan és exponenciálisan nő.
Vitavezetői képzés
Vitatrénerképzés
Vitaklub-hálózat létrehozása és koordinálása
Magyar nyelvű középiskolai és egyetemi vitaversenyek, ill. nemzetközi brit parlamenti tournamentek szervezése
Közéleti és szakmai viták hazai, ill. külföldi meghívott előadókkal
Tananyagfejlesztés
Kutatói tevékenység
Polémia blog a Corvinákon érvelőcikkekkel és elemzésekkel
Vitavezetői kézikönyvszerkesztés
Logika és érveléstechnika oktatás az MCC Fiatal Tehetség Program, Középiskolás Program, Egyetemi Program és Vezetőképző Akadémia diákjainak, továbbá a Roma Tehetségprogramban és a Collegium posztgraduális képzésein (Erdélyi Politikai Iskola, Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző, Női Közéleti Vezetőképző)

Képzéseink

1 éves képzés
6 hónapos képzés
6 hónapos képzés

Vitaklub-hálózat

Budapest
Debrecen
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Kolozsvár
Beregszász
A Vitaklub-hálózat célja, hogy párbeszédre nyitott, az erős érvelésben, racionális vitakultúrában jártas, közösségben gondolkodó, kritikai gondolkodású diákokat képezzen országszerte

Kiemelt hírek

2022. 07. 08.
A Vitaakadémia idén is sikerrel zárta egyik legnépszerűbb programját, a vitatábort, amely egy remek továbbképzési lehetőség a végzett vitavezetők és a formális vitában kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára.
2022. 01. 31.
A középiskolai vitaversenyt immár hatodik alkalommal szervezték meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai. Idén több mint kétszeres túljelentkezés mellett választották ki azt a 16 csapatot, amely összemérhette tudását az MCC Tas vezér utcai központjában megrendezett kétnapos versenyen.
2022. 01. 31.
Az MCC Vitaakadémia Vitatréner képzés első évfolyamának záró eseményén többek között a formális logika világával ismerkedhettek meg a résztvevők. A képzés egyik célja az észérvek mentén, strukturáltan felépített beszédek megalkotása volt. Az elsajátított ismereteket aztán élesben, vitaszituáció során is gyakorolhatták, pallérozva ezzel a már meglévő kompetenciákat.
2021. 09. 16.
A 2021/22-es tanév első KP (Középiskolás Program) szombatján a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadásról és annak globális következményeiről tartott előadást Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.
2021. 09. 16.
A héten (szeptember 1-2.) a juniorképzésre felvételt nyert diákok megismerkedhettek a Vitaakadémiával és bepillantást nyerhettek a racionális vita világába.
2021. 09. 16.
Rendkívül jó hangulatban és szakmailag gyümölcsöző légkörben teltek el a MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezető képzésének „Follow-up” napjai június 14-16. között, mely lezárásaként a végzett vitavezetők okleveleit dr. Orbán Balázs az MCC kuratóriumának elnöke és Surjányi Fanni az MCC Vitaakadémia szakmai igazgatója adta át.
2021. 09. 16.
Augusztus 5-7. között belakta Esztergom belvárosát az MCC és hagyományteremtő jelleggel nagy siker közepette megrendezésre került az első MCC Feszt. Az MCC teljes képzési palettáját valamint partnerintézményeit felvonultató Edu-sétányon hatalmas érdeklődés fogadta a Vitaakadémia sátrát is!

Dr. Fekete Sándor

Felsőfokú tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, 8 év alatt magyar nyelv és irodalom, filozófia, politológia és a középiskolai tanári diplomával gazdagodtam. Ugyanitt szereztem meg a PhD (doktori) fokozatomat is 2017-ben. 2005 óta tanítok politológus egyetemi hallgatókat, elsősorban eszmetörténeti, politikai filozófiai, politikai kommunikációs és érveléstechnikai kurzusokat tartok.


Szabó Anna

Szívügyem, hogy az emberek ne csak hasznos, de élvezetes időtöltésként éljék meg a vitázást. A vita egy közösségi élmény, ezért is foglalkozom az MCC Vitaklubhálózat koordinálásával. Vitamentorként a legfőbb célom, hogy minél több ember számára lehetőséget teremtsek arra, hogy kipróbálja és megtalálja magát a formális vita világában.