MCC Vitaakadémia – üdvözlet a webhelyen!

 

A Mathias Corvinus Collegium idén ismét felvételt hirdet a Vitaakadémia elnevezésű, kiscsoportos tréningprogramjára mindazoknak, akik betöltötték a tizennyolcadik életévüket, személyes mentorálás mellett szeretnék fejleszteni a retorikai képességeiket és a logikai gondolkodásukat, továbbá motivációt éreznek magukban a vitakultúra művelésére és terjesztésére.Képzésünkön szívesen fogadjuk többek között jelenlegi és leendő tanárok, diákkörök, kultúregyletek és ifjúsági szervezetek tagjai, diákönkormányzatok képviselői, valamint helyi önkormányzatok ifjúsági ügyekért felelős kollégái részvételét az egész Kárpát-medencéből. A program koordinációjáért a Collegium interdiszciplináris kutatócsoportja felel. 

A jelentkezés határideje:
2020. november 11., szerda 23:59

Vitatréningünkre az online regisztrációs űrlap kitöltésével és szakmai önéletrajz, illetve a kitöltött kérdőív elküldésével lehet a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címre, amelyben a jelentkező bemutatja a képzésen történő részvétellel kapcsolatos motivációját.

Az interaktív tréning során a résztvevők univerzális előadói és elemző készségekkel gyarapodnak, megismerkednek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a meggyőzés alapjairól, és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését, illetve mindezek kipróbálását.

A tréning ütemterve:
I. Képzési hétvége (2020. november 27. – november 29.)
II. Önállóan szervezett vitaalkalmak (2020. december 1. – 2021. május 31.)
III. Kontaktalkalom (2021. február során)
III. Utánkövető hétvége (2021. május-június TBD)

A képzéssel, ill. a felvételivel kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi kérdést a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címre várjuk.

A szervező intézményről további információ a www.mcc.hu oldalon, illetve a Collegium Facebook oldalán található.

 

Jelentkezés

 

Vitaakadémia

Vitatrénerek képzése a Mathias Corvinus Collegium - MCC kutatócsoportjának szervezésében


A retorikai, érvelési és vitaismeretek a társadalom többsége számára hasznos eszköztárnak bizonyulnak az élet számos területén, mégis kevesen találkoztak velük akár köz-, akár felsőoktatási éveik alatt. Gondoljunk csak az állásinterjúkra, munkahelyi prezentációkra vagy akár csak egy-egy újságcikk értelmezésére – a strukturált előadásmód, logikus érvelésre való képesség és a kritikai gondolkodás elengedhetetlenek a sikerhez; a jogi, tanári, közéleti… stb. ambíciókat ápolók esetében pedig ez fokozottan így van. A Mathias Corvinus Collegium immáron több mint húszéves pályafutása folyamán mindig nagy hangsúlyt fektetett a demokratikus párbeszédkultúra építésére és a gyümölcsöző, nyílt viták és diskurzusok ösztönzésére.
Széles körű képzési palettánk szinte minden programjának része az alapvető retorikai, logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadása középiskolás kortól kezdve az egyetemista programokon át egészen a posztgraduális képzésekig. Mindemellett elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az intézményünk falai között évtizedek alatt felgyülemlett szaktudást szélesebb körben is kamatoztassuk.


Emiatt döntöttünk úgy tavaly, hogy megnyitjuk a lehetőséget minden érdeklődő előtt, hogy először elsajátítsa az érvelés és a vitázás alapjait, majd képes legyen gyakorlati és elméleti tudását tovább is adni kisközösségében, saját maga által szervezett vitafórumokon, ily módon biztosítva a színvonalas vitakultúra sporadikus, széles körű terjedését.

Az interaktív tréning során a résztvevők megismerkedhetnek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a disputázás alapjairól, és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését, illetve mindezek kipróbálását.

A tréning ütemterve:
I. Képzési hétvége (2020. november 27. – november 29.)
II. Önállóan szervezett vitaalkalmak (2020. december 1. – 2021. május 31.)
III. Kontaktalkalom (2021. február során)
III. Utánkövető hétvége (2021. május-június TBD)

A képzés oktatótói: Surjányi Fanni (az MCC kutatási vezetője), Szemere Alexandra (a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék oktatója), Szabó Kata (az MCC posztgraduális programjainak koordinátora, az MCC Vitaakadémia végzettje) és Lanku Máté (az MC Roma Tehetségprogramának programkoordinátora, az MCC Vitaakadémia végzettje). Az oktatás Tanács János (a Neumann János Egyetem egyetemi docense és tanszékvezetője) szakmai felügyelete alatt. A képzés helyszínéül a Mathias Corvinus Collegium épülete szolgál.


A képzési hétvégét követően – 2020. december 1. – 2021. május 31. között – a leendő oktatónak önállóan meg kell szerveznie és le kell bonyolítania legalább három vitaalkalmat. Az önállóan szervezett vitaalkalmak közepette, 2021. februárban sor kerül egy egynapos kontaktalkalomra. A résztvevőknek eddigre már le kell bonyolítaniuk legalább egy vitaalkalmat, amelynek a tapasztalatait ez alkalommal értékelik ki a program oktatóival; értékes útravalóval gyarapodva a további alkalmak megszervezéséhez.


A képzésen résztvevő leendő oktatóknak a vitaakademia “KUKAC” mcc “PONT” hu címen folyamatos szakmai konzultációra nyílik lehetőségük az oktatókkal. 
A félév elteltével, terveink szerint 2021. május-júniusában egy utánkövető hétvégére kerül sor, ahol a résztvevők prezentálják a megtartott alkalmak eredményeit, az azokon résztvevő vitázók visszajelzéseit, saját tapasztalataikat, különös tekintettel arra, hogy milyen sikerrel építették be a februári kontaktalkalmon megbeszélteket a további vitákon, és a tanulságokat megbeszélik a képzés oktatójával és az MCC munkatársaival.


A követelmények teljesítését követően a résztvevők a Mathias Corvinus Collegium által kiállított oklevelet kapnak arról, hogy sikeresen elvégezték az MCC Vitaakadémiát, és mind a Collegium által szervezett eseményeken, mind azon kívül kamatoztathatják tudásukat.


A szervezők a változás jogát fenntartják.

 

 

 

 

A Mathias Corvinus Collegium bemutatása


A Mathias Corvinus Collegium (MCC) immáron 25 éves múltra tekint vissza és Kárpát-medence-szerte nyújt oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetem végéig. Az intézmény olyan hiánypótló képzéseket is szervez, mint a Roma Tehetség Program, a Női Közéleti Vezetőképző Program és a külhoni politikai iskolák.


Az MCC kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tálentumukat – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével bontakoztathassák ki és kamatoztathassák. Tevékenysége részeként a saját közösségük és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat kívánja képezni. Az MCC emellett egy, a szélesebb közönség számára is elérhető tudásközpontot is működtet. A Collegium tevékenysége ugyanis nem merül ki a képzési programok szervezésében; az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, gyümölcsöző viták és diskurzusok megteremtése mellett.

Ebből adódóan képzési programjai szervezésén túl tevékenységei hangsúlyos részét képezik  konferenciák, beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezése, valamint kötetek szerkesztése és kiadása is. Ennek a missziónak a részeként bontott vitorlát a tavaly első alkalommal megrendezésre került Vitaakadémia is, amelynek szakmai és operatív koordinációját az MCC kutatói látják el. 


A Collegium interdiszciplináris képzésrendszerét számos sikeres együttműködés kíséri; nemzetközileg elismert vendégelőadói a tudományos élet legkülönbözőbb szegmenseiből érkeznek. Oktatási programjába olyan szaktekintélyek kapcsolódtak már be, mint Maróth Miklós és Romsics Ignác akadémikusok, a néhai John Lukács történészprofesszor, Bagdy Emőke pszichológus vagy Kádár Annamária mesepszichológus.

Jelentkezés