Küldetés

Küldetés

Küldetés

A Vitaakadémia legfőbb célja, hogy az MCC szervezeti és képzési lehetőségeivel élve mind horizontálisan a teljes Kárpát-medencében, mind pedig vertikálisan - általános iskolásoktól a felnőttekig - fejlessze és terjessze a magyar nyelvű vitakultúrát a racionális vita módszertanának segítségével.

A Mathias Corvinus Collegium 25 éves története során mindig is kiemelt szerephez jutott az összetett képzési paletta minden programjában az alapvető logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadásának. A két és fél évtized alatt felgyülemlett tudás és tapasztalat még kiterjedtebb kamatoztatására, továbbépítésére és terjesztésére jött létre 2019-ben önálló programként az MCC Vitaakadémia, amely az elmúlt két évben Kárpát-medencei szintű vitaoktató központtá növekedett.
Meggyőződésünk, hogy a racionális vita módszertana alapvető eszköze az MCC két fő törekvésének: a tehetséggondozásnak és a közösségépítésnek. Fejleszti az egyéni kommunikációs és logikai képességeket, az érzékenységet egymás megértésére, a problémák mélyebb feltárásának és többoldalú megközelítésének képességét, kiváló alapul szolgál a kreatív csapatmunkához.

Missziónk

Missziónk, hogy egyrészt az MCC képzési programjaiban résztvevő diákokból pengeelméjű, logikusan, ugyanakkor empatikusan érvelő debattőröket, másrészt többlépcsős képzési programunk révén az országhatáron innen és túl a vitakultúra és a közösségük iránt elkötelezett vitavezetőket, vitatrénereket és mentorokat képezzünk. Ők aztán sporadikusan, alulról szerveződő vitakörök, tréningek, versenyek keretében tudják kamatoztatni megszerzett tudásukat. Végső soron így jut el egyre több emberhez és honosodik meg a racionális érveken alapuló párbeszédkultúra, gazdagodik gyakorlatorientált elemekkel az oktatásmódszertan, emelkedik a közösségi és nyilvános vitaesemények színvonala.