Több mint két napos programmal zárult az MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezetői képzése.

Több mint két napos programmal zárult az MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezetői képzése.

diplomaosztó_total

Több mint két napos programmal zárult az MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezetői képzése


Helyszín
Rendkívül jó hangulatban és szakmailag gyümölcsöző légkörben teltek el a MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezető képzésének „Follow-up” napjai június 14-16. között, mely lezárásaként a végzett vitavezetők okleveleit dr. Orbán Balázs az MCC kuratóriumának elnöke és Surjányi Fanni az MCC Vitaakadémia szakmai igazgatója adta át.

Az MCC Vitaakadémia 2020-21-es vitavezetői képzése rendhagyó módon zajlott, hiszen a járványhelyzet miatt, az évet záró „Follow-up” napokon kívül szinte a teljes program az online térben zajlott. A felvételt nyert leendő vitavezetők 2020. november 27-29. között egy intenzív képzési hétvégén sajátították el az érveléstechnika és racionális vita alapjait, majd 2021. május 31-ig önállóan 3 vitaalkalmat kellett szervezniük, hogy a gyakorlatban is bizonyítsák, megértették és tudják alkalmazni a megszerzett elméleti tudást, ezáltal képesek lesznek a későbbiekben hozzájárulni az MCC Vitaakadémia alapvető céljához, a Kárpát-medencei vitakultúra megteremtéséhez és terjesztéséhez. Természetesen nem maradtak teljesen magukra a vitavezető-jelöltek, hiszen mentorok felügyelték és segítették a szakmai fejlődésüket, valamint több gyakorlóvitára is volt lehetőség a résztvevők számára a félév során. Továbbá fontos megállója volt a programnak az első kontaktalkalom 2021. februárjában, ahol az első önálló vitaszervezés tapasztalatait osztották meg a résztvevők egymás között és további iránymutatást és szakmai tanácsokat kaptak a mentoroktól a hátralévő két vitaalkalom megszervezéséhez.  

Azok a vitavezető jelöltek, akik sikeresen abszolválták a 3 vitaalkalom megszervezését és eleget tettek a részletes szakmai dokumentáció feltételeinek, részt vehettek a képzést záró és vitavezetői oklevelet nyújtó „Follow-up” napokon. A napok félhivatalos megnyitójára június 14-én este a Czakó-kertben csapatépítő, egyben ismerkedős beszélgetés keretein belül került sor, teljesülhetett a régóta vágyott személyes jelenlét, végre egy asztalhoz ülhetett a teljes évfolyam.

A hivatalos szakmai program másnap reggel 9-től vette kezdetét. Két csoportra oszolva a vitavezetői képzés résztvevői megosztották egymással az általuk önállóan rendezett vitaalkalmaik tapasztalatait, tanulságait, értékeit és esetleges hiányosságait, valamint a mentorokkal közösen átbeszélték a jó gyakorlatokat és a fejlődési lehetőségeket. Az ebédnél újra egyesült az évfolyam majd utána szakmai program folytatásaképpen ismét a vitavezetőké volt a szó, és egy nagy közös ötletelés segítségével a leghatékonyabb módjait keresték az érveléstechnikai alapfogalmak elméleti hátterének átadására. A szakmai program utolsó blokkjában a mentorok az érvelési módszerekről tartottak haladó szintű előadást. 

A nap végén az évfolyam együtt szurkolta végig a portugálok elleni mérkőzést. A program zárónapján a csapat végre először személyesen is vitázhatott egymással. Hivatalos versenykörülmények között, brit parlamenti vitaformátumban mérettettek meg a képzés résztvevői a következő tételmondat kapcsán: „Jót tesz a magyar felsőoktatásnak az alapítványi modellváltás”. Habár az online jelenlét ellenére is kimondottan jó vitákat folytattak a képzés során a résztvevők, most kézzel fogható volt a személyes jelenlét jótékony hatása és parázs, kifejezetten jó dinamikájú vitát folytattak le a leendő vitavezetők.


Rövid szünet után tovább emelkedett a hangulat, hiszen egy nyilvános villámvita keretin belül, melynek tételmondata úgy hangzott „Az olasz foci jobb, mint a spanyol” az MCC két vendégkutatója, az olasz származású Francesco Giubilei és a spanyol Jorge González-Gallarza Hernández vitázott. A vita rendkívül szórakoztató volt, mégis nagyon tanulságos, hiszen a fiatal koruk ellenére tapasztalt kutatók kiváló érveket, valamint érvelési stratégiákat vonultattak fel az igazuk bizonyítása érdekében.

A nyilvános vita után a képzést ünnepélyes oklevélátadás zárta. Beszédet mondott dr. Orbán Balázs az MCC kuratóriumának elnöke hangsúlyozva, hogy a vita a 21. század modern, intellektuális párbaja, és a demokrácia egyik alappillére. Mindezen túl közösség- és végső soron nemzetépítő eszköz is, hiszen egy szellemi csapatsort, mely megtanít a közös stratégia kialakítására és nem utolsó sorban sportszerűségre nevel. Surjányi Fanni az MCC szakmai igazgatója emlékeztetett rá, hogy az MCC és vita mindig is szorosan összefonódott, és kiemelte, hogy az MCC Vitaakadémiának és magának vitának is alapvető értéke a szólásszabadságban rejlik, melyet védeni és megőrizni kell azáltal, hogy az ideológiai elfogultságoknak teret nem engedve, tiszteletteljesen, érvek mentén minden téma vitára bocsájtható.

Örömünkre szolgál, hogy az MCC Vitaakadémia közössége újabb tehetséges és lelkes vitavezetőkkel bővült, akik biztosan hozzá fognak járulni a Kárpát-medencei vitakultúra fejlesztéséhez. Amennyiben te is szeretnél részese lenni a Vitaakadémia közösségének és hozzájárulnál a magyar nyelvű vitakultúra fejlesztéséhez, szeretettel várunk vitavezetői képzésünkön!