I. képzési hétvége

I. képzési hétvége

Vitaakadémia 1. képzési hétvége

A Mathias Corvinus Collegium a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít a kreatív, kritikai gondolkodás fejlesztésére és a gyümölcsöző, nyílt viták ösztönzésére. Ennek gyakori fórumai az MCC szervezésében zajló nyilvános beszélgetések, illetve vitaversenyek. Jelen esetben azonban nem csupán a vita művelése, hanem annak érveléstechnikai elméleti háttere is központi szerepet kapott: megrendezték az első MCC Vitaakadémiát.

Adott két eltökélt vitatréner és tizenöt lelkes fiatal értelmiségi. Ezek az elengedhetetlen összetevői egy kellemes hangulatú, felszabadult, mégis súlyos témákat is boncolgató hétvégének. Elérte-e célját a feminizmus? Mi garantálja az Európai Unió sikeres jövőjét? Morálisan igazolható-e az eutanázia? Csak párat említve azok közül a tételmondatok közül, amelyekkel hamar parázs légkört teremtettek a szervezők a vitában résztvevő pro és kontra csapatok számára.  

Hogyan szerepelhetünk sikeresen egy vitában? Nem elegendő a megfelelő fellépés, a jó retorikai készség, meg kell találnunk a helyes irányt az érvrendszerek útvesztőjében. Az MCC Vitaakadémia képzéssorozat első alkalmával a retorikai, érvelési és vitamódszertani ismeretek elsajátításán, egyúttal azok gyakorlatban történő alkalmazásán volt a hangsúly.

Az interaktív tréning során a jelentkezők megismerkedhettek a racionális vita műfajával, felfegyverkezhettek az érvelési fortélyok eszköztárából és kiküszöbölhették az esetleges érvelési hibáikat. Többek között megtanulhatták, mitől is lesz egy érv SEXIER, aminek titka a következetességben, és az egymásra épülő elemek stabilitásában rejlik: Statement, Explanation, Illustration, Restatement. Még ha az érv nem is az eredeti jelentésében lesz “vonzó”, a vitapartnerek számára bizonyosan okozhatunk vele némi fejtörést.

A háromnapos tréning során további műhelytitkok kerültek elő annak érdekében, hogy az állásfoglalás képessége úgy pro, mint kontra oldalon elsajátítható legyen. Az MCC Vitaakadémia azonban nem csupán a tudásátadást tűzte ki célul, hanem egy olyan közösség kiépítését is, amelynek tagjai a jövőben bátran számíthatnak egymás baráti vagy éppen szakmai támogatására. Hiszen a cél nem más, mint a vitakultúra jóhangulatú terjesztése saját kisközösségeinkben.

Mindezen tapasztalatokkal felvértezve a résztvevők előtt a következő hónapokban az a feladat áll, hogy önállóan ismertessék meg a racionális vita elméleti és gyakorlati hátterét környezetükkel. Ehhez természetesen vitatrénereik folyamatos mentorálást biztosítanak a személyes egyeztetések és az időközi kontaktalkalom során.

Lanku Máté, MCC